Yhdistyksen jäsenlehti

Yhdistyksen jäsenlehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Lehti lähetetään kaikille jäsenille, joiden postiosoitteet ovat yhdistyksen tiedoissa. Lisäksi voit lukea lehden täältä nettisivuilla sähköisesti.

Lehdestä löydät ajankohtaista tietoa työtämme ja työsuhteitamme koskien, yhdistyksen tapahtumien mainokset ja lisäksi mm. yhdistyksen toimihenkilöiden, jaostojen, luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen yhteystietoja. 

Lehden takasivulta löytyy kutsu jäsenkokoukseen. 


  • Yhdistyksen jäsenlehti 2/2021. Lehdestä löytyy asiaa mm. hyvinvointialueista, sote-sopimuksesta, varhaiskasvatuslain muutoksesta, aluevaaleista ja liiton edustajistovaaleista.