Työtaistelut

Turun kaupunkia koskevat työtaistelut: 

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto 18.4.2022 alkaen toistaiseksi.

Lakko 3.-9.5.2022

Lakkorajat Turun kaupungilla

Liiton ohjeiden mukaisesti: 

Lakon ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen.

Lisäksi lakon ulkopuolelle rajataan:

  • kiireelliset sosiaalipäivystyksen tehtävät
  • sairaala-apteekissa tapahtuva lääkkeen valmistus ja osastofarmasia tehohoidon osalta (siltä osin kuin niitä tarvitaan hengen ja terveyden suojelemiseksi)
  • lääkehuollossa solunsalpaajalaboratorio/solunsalpaajien käyttökuntoon laitto
  • lääkehuollossa varallaolo ja päivystysvarastot
  • työllistetyt
  • työkeskukset

Liiton tekemien rajausten lisäksi olemme neuvotelleet paikallisesti työnantajan kanssa lakkorajoista.

Lakkorajat ovat muuttuneet viime lakosta tiukemmaksi hyvinvoinnin palvelukokonaisuudessa! 
Tällä kertaa mukana ovat myös ympärivuorokautiset asumispalvelut, pois lukien lastenkodeissa sekä vammaispalveluiden asumisyksiköissä tehtävät hoidon ja ruokahuollon tehtävät. Tämä tarkoittaa, että nyt myös esimerkiksi vanhusten asumispalveluissa työskentelevät hoitoon ja ruokahuoltoon osallistuvat henkilöt osallistuvat lakkoon. 

Pääsääntöisesti muita koskien: jos olit lakossa 6.-7.4.2022, olet sitä nytkin. 

Terveyspalveluissa pääasiassa muissa kuin päivystysluonteisissa tehtävissä tai opetusterveysasemilla/opetushammashoitolassa työskentelevät osallistuvat lakkoon. 

Kotihoidon työntekijät on rajattu lakon ulkopuolelle. 

Varhaiskasvatuspalveluista vain Porth Arthurin ja Kaskenmäen ympärivuorokautiset yksiköt on rajattu lakon ulkopuolelle. 

Vapaa-ajan palvelukokonaisuudessa lakko koskee kaikkia työntekijöitä, paitsi nuorisopalveluiden leirikouluja. 

Eläinhoitola on rajattu lakon ulkopuolelle. 

Lisäksi on yksittäisiä tehtäviä, joista osa työntekijöistä on rajattu lakon ulkopuolelle, mutta näistä tiedotetaan suoraan kyseisiä henkilöitä. 

Neuvoteltujen rajojen lisäksi työnantajalla on ollut mahdollista hakea työlupaa, jos työantaja on kokenut sille tarvetta esimerkiksi potilasturvallisuuden vuoksi. Meidän yhdistystä koskien työlupahakemuksia ei ole tullut. 
Lakon aikana on vielä mahdollisuus neuvotella suojelutyörajoista, jos sille on tarve. Näitä neuvotteluita käydään erityisesti ympärivuorokautisia asumispalveluita koskien, jos huomataan, että lakko vaarantaa potilasturvallisuuden.

Jos sinut kutsutaan töihin vedoten potilasturvallisuuteen, suojelutyöhön, hätätyöhön tai muuhun vastaavaan, soita pääluottamusmiehelle ja varmista, että sinulle on neuvoteltu lupa mennä töihin lakon aikana.  

Jos tehtäviäsi ei löydy yllämainitusta listasta ja olet epävarma, kuuluuko sinun osallistua lakkoon, voit ottaa yhteyttä pääluottamusmies Iris Pitkäahoon, iris.pitkaaho@turku.fi tai 050 559 0580. 

Vuosiloman vuoksi lakon ulkopuolelle rajattavat viranhaltijat ja työntekijät

Lakko vaikuttaa lomarahaan, mikäli vuosiloma on välittömästi ennen tai jälkeen lakkoa. Tästä syystä JHL rajaa työtaistelun ulkopuolelle henkilöt, joiden vuosiloma päättyisi niin, että lakko alkaisi välittömästi loman jälkeen tai loma alkaisi välittömästi lakon päätteeksi.  Tämä tarkoittaa myös tilanteita, joissa loma on vahvistettu alkamaan kesken lakon.

Käytännössä tämä rajaus toteutetaan niin, että em. tilanteessa oleva jäsen voi halutessaan työskennellä lakon aikana normaalisti, ilmoitettuaan tästä tilanteestaan omalle luottamusmiehelleen.  
Halutessaan on myös mahdollista osallistua lakkoon ja on tällöin oikeutettu lakkoavustukseen. Menetettyjä lomarahoja JHL ei kuitenkaan korvaa.


Lakkoavustukset

Lakkoavustukset haetaan sähköisesti omaJHL:stä.
Lakkoavustushakemus tulee haettavaksi niille jäsenille, jotka yhdistys on merkinnyt jäsenrekisterissä erilliselle lakkolistalle joko jäsenen ilmoituksen tai työpaikkatiedon perusteella. Kun tämä on tehty, ilmestyy omaJHL:n sivulle vasempaan sarakkeeseen alimmaksi otsikko "Lakkoavustushakemus", mitä klikkaamalla pääset tekemään hakemuksen. 

Lakkoavustusta voi hakea 3 kuukauden ajan lakon päättymisen jälkeen. Liitto maksaa avustuksia kerran viikossa. Lakkoavustusta ei tule hakea, jos ei ole osallistunut lakkoon. Jäsenmaksujen on oltava kunnossa, jotta lakkoavustus maksetaan. Lakkoavustus tulee haettavaksi uusille jäsenille vasta, kun jäsenyys on rekisteröity. Tässä on ollut hieman ruuhkaa, koska viime aikoina liittoon on liittynyt runsaasti uusia jäseniä. Lakkoavustus maksetaan uusille jäsenille vasta, kun ensimmäinen jäsenmaksu on maksettu. 

Lakkoavustusta haetaan JHL:n ohjeiden mukaisesti viidelle päivälle viikkoa kohden. Jos olet ollut lakossa lyhyemmän ajan, hae avustusta vain lakkopäiville. 

Jos lakkoavustus ei tule haettavaksi omaJHL:n, ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaantoimisto.jhl36(at)gmail.com TAI puheenjohtajalle / pääluottamusmieheen Iris Pitkäahoon iris.pitkaaho(at)turku.fi  

OmaJHL:n käyttöön saat tukea jäsenasiainhoitajalta maanantaisin klo 12.30-16.00, tiistaisin 12.30-17.00 ja keskiviikkoisin klo 9.30-12.00 numerosta 050 514 1936 / sähköpostilla toimisto.jhl36(at)gmail.com, tarvittaessa voit sopia tapaamisen toimistolle Yliopistonkatu 2K, talon pääty, 20100 Turku. 
Lakkoavustus ei jää saamatta, vaikka omaJHL:n käyttö ei onnistuisi. 

Lakkoavustus määritellään joka lakolle erikseen. Tällä kertaa JHL on päättänyt lakkoavustuksen määräksi 160e/päivä. Lakkoavustuksesta jää verojen jälkeen 95,20e/päivä, eli tämän verran tulee jäsenten tilille.